Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

MaDeeWorrld
07:16
Serce żyjące chwilą cieszy najbardziej..
— Made

May 22 2015

MaDeeWorrld
21:01
Dopiero zauwazyłam :D Życze Ci takiej ;)

May 19 2015

MaDeeWorrld
17:02
Pomysł na dziarę jest, miejsce na dziarę jest teraz tylko fundusze...

May 13 2015

MaDeeWorrld
15:54
bo dzisiaj ogarnęła mnie panika...
— Made

April 29 2015

MaDeeWorrld
19:15
6792 ced7 420
MaDeeWorrld
19:15
6739 acd6 420
Reposted byimgonnaleaveyou imgonnaleaveyou
MaDeeWorrld
15:13
9720 82c0 420
Paryż to miasto w którym warto się zgubić...już niedługo <3

April 28 2015

MaDeeWorrld
07:08

April 25 2015

MaDeeWorrld
11:34
Bo wiesz...faceci są perfekcyjnymi kłamcami. W momencie w którym Cię poznają są wstanie zrobić dla Ciebie wszystko, są drapieżcami a Ty jesteś ich zwierzyną. Uraczą Cię kwiatami, monologami pełnymi przemyśleń, zrobią dla Ciebie wszystko byle by Cie zdobyć. Angażujesz się w to, bo mu  ufasz i wierzysz, że to co sobą reprezentuje jest prawdziwe. Po kilku miesiącach, czasami latach zaczyna pokazywać Ci swoje "prawdziwe ja". Zachowuje się jak bałwan, już nie przynosi kwiatów, na Twoje przemyślenia odpowiada "aha, okej, spoko", a na to czy zrobimy dzisiaj coś kreatywnego odpowiada, że woli pograć/posiedzieć przed TV. Tak Karolino, zakochujemy się w idealnych kłamcach, a potem cierpimy przez rzeczywistość, która rzuca nam piachem w oczy. 
— Made
Reposted bydunkellichtensommecharminggirlendlessmemoriesohmydeermarioneta

April 18 2015

MaDeeWorrld
19:35
Sen to najlepszy sposób na ukojenie swoich problemów <3 Tak więc dobranoc.
MaDeeWorrld
19:32
6896 1ff1 420
MaDeeWorrld
19:32
6892 4e47
Reposted byprzemek2355 przemek2355
MaDeeWorrld
19:31
6887 cd47
MaDeeWorrld
19:30
Przyjaciele odejdą, chłopak nie będzie już taki jak dawniej, wydaje Ci się, że nie masz dokąd już pójść, ale wtedy przypomina Ci się jedno jedyne miejsce, które daje Ci szansę na ukojenie swojego żalu. Jest to Twoja jedyna i nie zawodna soupa. 

October 04 2014

MaDeeWorrld
07:25
2182 a182
MaDeeWorrld
07:20
Reposted byJessicaashameonyoubitch

October 03 2014

MaDeeWorrld
19:55
0194 51fc 420
Reposted bygosialkednescafefrappe
MaDeeWorrld
19:53
0135 b704 420
MaDeeWorrld
19:48
9966 f37f
Reposted byGinie Ginie

October 02 2014

MaDeeWorrld
18:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl